Welkom bij Chris Bakker

Welkom op de website van Chris Bakker Metsel- & Tegelwerken. Hier vindt u alle informatie over ons bedrijf en onze werkzaamheden. Ook kunt u kennis maken met door ons bedrijf gerealiseerde en lopende projecten.

Lees meer over het bedrijf...

 

Colofon & Disclaimer

Colofon
Disclaimer
 

 

Colofon & Disclaimer

Colofon
Ontwerp en realisatie van deze site is van Guus Mahler.

Disclaimer
Chris Bakker Metsel- en Tegelwerken (CB) heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. CB is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door CB verstrekte informatie. CB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website van CB.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.